เรียนออนไลน์กับอาจารย์ตี้

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

Skip หน้าหลัก

หน้าหลัก

รายวิชาที่มีอยู่


  • วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีใน อนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการทำงานของ คอมพิวเตอร์ พื้นฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งานระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทาง
    เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม
  • คณิตศาสตร์และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดพื้นฐานของภาษา ไวยากรณ์ปกติ ภาษาปกติ นิพจน์ปกติ วิธีปั๊มปิ้งเลมม่าสำหรับภาษาปกติ ภาษาไม่พึ่งบริบท ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท การแปลงไวยากรณ์ ออโตมาตาแบบกดลง เครื่องจักรทัวริ่ง ข้อจำกัดของการคำนวณแบบขั้นตอนวิธี

เว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผู้เรียนที่เรียนกับอ.อธิศ ปทุมวรรณ (อ.ตี้) 
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
วันนี้ อาทิตย์, 21 กันยายน 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30